Cultură şi învăţământ

Munca ţăranului e frumoasă dar grea şi de aceea el este interesat să-şi şcolească odraslele. Aşa s-a ajuns ca în Şieu aproape la toată casa găseşti oameni care au o şcoală, o meserie sau chiar dacă e simplu ţăran, este un ţăran cu carte şi asta nu poate fi decât o cinste pentru Şieu. Făcând o statistică aproximativă, în Şieu peste 60 persoane au studii superioare, 40 studii postliceale, peste 200 au studii medii şi foarte multe şcoli de meserii.

 

Primele şcoli s-au înfiinţat pe lângă biserici şi mănăstiri. În vremurile îndepărtate învăţământul se baza mai mult pe iniţiativă şi pe cunoştiinţele fiecăruia din viaţa cea de toate zilele. Cei care urmau aceste şcoli dovedeau a fi înzestraţi şi pricepuţi în lucruri practice, iar ceea ce învăţau dascălii, veneau să completeze ceea ce ştiu ei mai bine şi mai mult de acasă, de la părinţi.
La 30 aprilie 1852 Şcoala Confesională din Şieu era frecventată de 8 elevi din care fii de nobili 6 elevi, iar fii de ţărani, 2 elevi.
La Şieu era construită în anul 1900 o casă-şcoală în curtea bisericii. Şcoala confesională, în care se făcea educaţie religioasă şi în care erau înscrişi un număr de 120 şcolari de zi şi 52 în zilele de duminică şi de sărbătoari, erau la şcoala repetiţională.

 

În prezent cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea şi în cadrul comisiilor metodice de lucru, de discipline de învăţământ care dau un conţinut calitativ nou învăţământului şieuan. La şcoala din Şieu în decursul multor ani şi-au desfăşurat practica pedagogică o serie de elevi de la Liceul Pedagogic din Sighetu Marmaţiei. Şcoala are cadre didactice calificate şi în proporţie de 99% au gradul didactic I.
Şcoala din Şieu dispune de o bibliotecă socotită biblioteca şcolii, care este dotată cu publicaţii care au conţinut variat. Benificiarii acestei biblioteci sunt elevii precum şi cadrele didactice.
Mulţi absolvenţi ai şcolii din Şieu îşi continuă studiile liceale în Sighetu Marmaţiei, Baia Mare, Borşa, precum şi în alte licee din judeţ sau din alte judeţe ale ţării, care pregătesc cadre calificate pentru cerinţele economiei României.